Komentarz walutowy 31.12.2015

Przyszedł czas na krótkie podsumowanie 2015 roku na rynku walutowym.

Dzisiejszy handel na rynku walutowym był bardzo ograniczony. Wielu graczy z Europy ma już wolne (Niemcy, Szwajcaria, Węgry, Francja, Czechy, Włochy), również świętują już Japończycy. W Hiszpanii i Australii sesje będą skrócone. W związku z tym minimalne wahania mogą być na parach walutowych widoczne tylko i wyłącznie za sprawą danych makro ze Stanów Zjednoczonych. W godzinach popołudniowych poznamy ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz wartość indeksu Chicago PMI.

Rok polityki monetarnej i danych makroekonomicznych

Euro i dolar stanowiły w minionym roku parę walutową, która przysporzyła inwestorom wielu emocji. Do czynników, które w sposób szczególny zasługują na miano prowodyrów spadków i wzrostów na EUR/USD przede wszystkim należy zaliczyć zmiany zachodzące w polityce monetarnej zarówno Strefy Euro jak i Stanów Zjednoczonych, które w końcu po wielu latach podniosły stopy procentowe. W pierwszym półroczu duże znaczenie miały również perturbacje Grecji, która borykała się z poważnym kryzysem finansowym. Nie należy zapominać o danych makroekonomicznych, które również potrafiły zaskoczyć inwestorów. Rozpiętość wahań na głównej parze walutowej wyniosła na przestrzeni całego roku około 16 centów. Najniższy kurs został zanotowany w 13 marca i wyniósł średnio 1,0497. Najsilniejsze euro natomiast było na początku roku, a jego wartość wynosiła 1,20 USD.

EUR/USD

średni kurs dolara w kantorze internetowym

 

Źródło: http://biznes.pl/waluty/profile/waluta-online/,828,0,1100,profile-waluta-online.html

 

Stopy procentowe w dół

Najlepszym okresem dla polskiej waluty było pierwsze pięć miesięcy. Złoty od początku roku praktycznie do końca maja utrzymywał się w trendzie spadkowym na parze z euro. U schyłku jego umocnienia zanotował najlepszy kurs od wielu lat. Ostatni raz zejście poniżej 4 złotych za euro obserwowaliśmy w 2011 roku. Gdy została osiągnięta najniższa wartość w tym roku 3,98 kurs euro odbił się i rozpoczął wspinaczkę w górę. Po kilku słabieniach na koniec roku przepił roczne maximum i osiągną poziom 4,36. W ciągu tych dwunastu miesięcy wpływ na parę EUR/PLN miały zarówno wydarzenia polityczne, gospodarcze mające miejsce na arenach lokalnych, jaki i przemiany ogólnoświatowe. Do jednych z ważniejszych wydarzeń w Polsce należą obniżka stóp procentowych oraz wybory najpierw prezydenckie, a później parlamentarne. Na Starym Kontynencie również wiele się działo – konflikt zbrojny na Ukrainie, grecki kryzys finansowy, próby wyjścia z deflacji (program QE), zmiany w polityce monetarnej, problem imigrantów i zamachów terrorystycznych. Różnice kursowe na tej parze w minionym roku wyniosły około 38 groszy.

EUR/PLN

średni kurs euro w ekantorze

 

Źródło: http://biznes.pl/waluty/profile/waluta-online/eur-pln,828,2,1092,profile-wykresy.html

 

Szczyt szczytów, czyli najdroższy w historii dolar

Para USD/PLN na przełomie listopada i grudnia zanotowała najwyższe poziomy w ostatnich dziesięciu latach. Historyczne zbliżanie się do maksimum z 2004 roku trwało od połowy października i ostatecznie nastąpiło pierwszego grudnia, poziom, który zanotowano to około 4,04. Najniższą wartość dolar osiągnął w maju, po serii gorszych danych makroekonomicznych osłabił się do poziomu 3,52. Średnia różnica kursowa dla tej pary wyniosła w ostatnich 12 miesiącach około 52 groszy.

USD/PLN

średni kurs dolara w kantorze internetowym

 

Źródło: http://biznes.pl/waluty/profile/waluta-online/,828,2,1096,profile-wykresy.html

 

Około 78 groszowa różnica w kursie franka

To był bardzo ciężki rok dla osób, które posiadają kredyt walutowy we frankach szwajcarskich. 15 Stycznia – dzień, który zapadnie w pamięć na pewno wielu z nas. W tym dniu Narodowy Bank Szwajcarii zaprzestał obrony niskiego kursu franka, co spowodowało jego bardzo silne przewartościowanie. Wykres pary CHF/PLN wyglądał spektakularnie. Z rocznego minimum 3,54 nastąpił skok rocznego maximum 4,32. Na szczegółowych – godzinowych – wykresach w momencie ogłoszenia przez SNB decyzji mogliśmy zaobserwować kilkusekundową szpilę do poziomu 5,40. Świadczy to o wielkim zaskoczeniu uczestników rynku, którzy nie spodziewali się, ze stopy procentowe zostaną jeszcze bardziej obniżone. Było to jedna z największych zmian w 2015 roku na rynku europejskim.

CHF/PLN

średni kurs franka szwajcarskiego w ekantorze

 

Źródło: http://biznes.pl/waluty/profile/waluta-online/,828,2,1002,profile-wykresy.html

 

31.12.2015
Trześniowski