Podsumowanie tygodnia 20-24.07.2015

Podsumowanie tygodnia w trzech zdaniach. Frank szwajcarski w zestawieniu ze złotówka na koniec tygodnia jednak zdecydował się zmienić kierunek swojego kursu. Para EUR/PLN próbowała ustabilizować się, co jest dobrze widoczne na wykresie tygodniowym. Notowania pary EUR/USD mocno falowały, m.in. za sprawą wahania na rynku surowców, na którym doszło do dużych spadków cen złota i ropy.

 

Brak trendu na parze EUR/USD
Para EUR/USD w minionym tygodniu minionym tygodniu miała duży problem, aby określić kierunek swoich notowań. Każda sesja kończyła się na zupełnie innej wartości niż rozpoczynała, oprócz poniedziałkowej, która była bardzo stabilna. Do kluczowych czynników wpływających na kurs walutowy tego parytetu należały przede wszystkim czynniki makroekonomiczne. Również duży wpływ miały wahania na rynku surowców, na którym doszło do dużych spadków cen złota i ropy. Wyciszeniu uległ temat greckich problemów finansowych, który miał znikomy udział w rynku walutowym. Średnia wartość dolara wyniosła dziś 1,09 EUR.

 

EUR/USD

eurusd

 

Źródło: http://biznes.pl/waluty/profile/waluta-online/,828,2,1100,profile-wykresy.html

 

Próby stabilizacji na EUR/PLN
Zmienność w notowaniach pary EUR/PLN była w minionym tygodniu oznaką próby ustabilizowania kursu. Najsilniejsze wahania były obserwowane we wtorek i środę. Podczas tych sesji różnice w kursach dochodziły do około 3 groszy. Grecki kryzys zszedł na drugi plan, co od razu było widoczne na parze EUR/PLN. Dzięki otrzymanej pożyczce w kwocie 7 mld euro ateński rząd mógł spłacić zaległe i bieżące zobowiązania wobec MFW i EBC. Ostatnia sesja w tym tygodniu niestety nie była za dobra dla złotówki. Po porannym bardzo słabym odczycie indeksu PMI zarówno dla Francji, Niemiec jak i całej Strefy Euro, wydawało się, że PLN utrzyma przewagę nad wspólną waluta. Tempo wzrostu gospodarczego w sektorze usługowym i przemysłowym wyraźnie zwolniło w tych państwach jednak to nie zaszkodziło na długo EUR. Średnia wartość jednego euro wyniosło dziś 4,12 PLN.

 

EUR/PLN

eurpln

 

Źródło:http://biznes.pl/waluty/profile/waluta-online/eur-pln,828,2,1092,profile-wykresy.html

 

Dobra passa złotówki przerwana
Całotygodniowa przewaga złotówki nad dolarem podczas dzisiejszej sesji została przerwana. Na skutek spadku na głównej parze amerykańska waluta umocniła się wobec PLN. Przyczyn należy szukać m.in. w kiepskich indeksach PMI dla UE. Złotówka dzielnie broniła się przed deprecjacją, co widać było podczas wtorkowej sesji, gdy po drugim dniu utrzymywania poziomu 3,80 nastąpił spadek do 3,77. Zapoczątkowało to dalsze zejście w dół. Czy ta korekta zostanie utrzymana wszystko zależy od popołudniowego odczytu indeksu PMI dla Stanów Zjednoczonych. Średnia wartość dolara wyniosła dziś 3,76 PLN.

 

USD/PLN

usdpln

Źródło:http://biznes.pl/waluty/profile/waluta-online/,828,2,1096,profile-wykresy.html

 

Marsz franka w dół
Szwajcarska waluta bardzo silnie reagowała na impulsy z szerokiego rynku, które były uważane za ryzykowne dla inwestorów. W sytuacji spokojniejszego okresu oczekiwałoby się równie dynamicznych spadków. Niestety szwajcarska waluta ma swoje indywidualne tempo, co widać było podczas sesji w tym tygodniu. Notowania pary CHF/PLN zeszły na chwilę wczoraj poniżej 3,90. Wydawało się, że otworzy to drogę do dalszych spadków, niestety nic bardziej mylnego. Dzisiejsza średnia wartość CHF wyniosła 3,92 PLN.

 

CHF/PLN

chfpln

Źródło:http://biznes.pl/waluty/profile/waluta-online/,828,2,1002,profile-wykresy.html

 

Zespół ekantor.pl

Zobacz nasze pozostałe komentarze walutowe!

 

24.07.2015
Katarzyna Orawczak