Podsumowanie tygodnia (komentarz walutowy) 24-28.10.2016

Inwestorzy nie spodziewają się, aby kierunek polityki monetarnej banków centralnych zaskoczył jeszcze przed końcem tego roku. W związku z powyższym publikowane dane makroekonomiczne nie mają aż tak znaczącego wydźwięku w notowaniach walut. Uwaga rynku zaczyna się jednak skupiać nad możliwymi scenariuszami polityki pieniężnej w 2017 roku.

 
Dolar silny lecz bez paliwa

Choć nie brakuje wydarzeń wpływających na kurs głównej pary walutowej, to siła oddziaływania tych informacji słabnie. Do otwarcia środowej sesji rynku europejskiego dolar utrzymywał mocną pozycję na poziomie 1,08, jednak zarówno temat grudniowych podwyżek stóp procentowych, jak i listopadowych wyborów prezydenckich został zdyskotnowany. W związku z czym rynek pozostał obojętny na poniedziałkowe wypowiedzi członków Rezerwy Federalnej, a mieszane dane z amerykańskiej gospodarki nie wpływały trwale na kurs tej pary. W związku z powyższym średnia wartość euro wyniosła dziś 1,09 USD.
EUR/USD

EUR, USD, euro, dolar
Źródło: bankier.pl

Poprawa nastrojów w Strefie Euro

Wyciszanie emocji za oceanem pozwoliło w mijającym tygodniu podjąć kilka prób rozegrania mocniejszego złotego. We wtorek średnia wartość wspólnej waluty osiągnęła poziom 4,29 PLN, jednak było to zachowanie chwilowe i od tego momentu euro systematycznie odbudowywało potęgę. W umocnieniu pomogło poprawienie nastrojów wynikające z lepszych od oczekiwań indeksów PMI w Strefie Euro. Z kolei wypowiedź szefa ECB okazała się na tyle ostrożna, że nie dała sygnału do myślenia o ewentualnych zmianach w polityce monetarnej banku. W związku z powyższym średni kurs euro wyniósł dziś 4,32 PLN.
EUR/PLN

EUR, PLN, euro, złoty
Źródło: bankier.pl

Złoty nie ma wsparcia

Ostatnie dni przyniosły wiele wahań w parze USD/PLN, jednak nie można powiedzieć, żeby wynikały one z siły polskiej waluty. Złoty kilkakrotnie skorzystał ze zmniejszającej się awersji do ryzyka, której przyczyną było ustabilizowanie sytuacji za oceanem oraz poprawa nastrojów na Starym Kontynencie. Opublikowany na koniec tygodnia wstępny odczyt PKB dla USA przy prognozach na poziomie 2,5% osiągnął 2,9%, a to może oznaczać kontynuację siły dolara na początku nadchodzącego tygodnia. Dziś średnia wartość tej waluty wyniosła 3,96 PLN.
USD/PLN

USD, PLN, dolar, złoty
Źródło: bankier.pl

Zbyt dużo zagrożeń

Atmosfera panująca na rynku momentami wspierała złotego w parze z frankiem. Mimo to szwajcarskiej walucie kilkakrotnie udało się pokonać psychologiczną granicę 4,00 PLN. Chociaż lista publikowanych w tym tygodniu krajowych danych była wyjątkowo krótka, a stopa bezrobocia spadła poniżej prognoz, to polska waluta pozostaje narażona nie tylko na czynniki ogólnoświatowe, ale również lokalne. Wśród nich wymienić należy nierozwiązaną kwestię ustawy frankowej oraz ryzyko luzowania polityki monetarnej przez RPP. W wyniku takiej koniunktury średnia wartość CHF wyniosła dziś 3,98 PLN.
CHF/PLN

CHF,PLN, frank, złoty
Źródło: bankier.pl

Dalsze losy funta

Funt pozostaje słaby. Na ten fakt zwrócił uwagę szef BoE, Mark Carney, a jego słowa zostały zinterpretowane przez rynek jako brak perspektyw na dalsze luzowanie polityki monetarnej ze strony banku. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w nadchodzący czwartek. W związku z powyższym rynek uważniej przyglądał się danym z tego kraju, zwłaszcza wstępnemu odczytowi PKB, który okazał się lepszy niż zakładano. Funt pozostaje jednak silnie związany z niepokojami wokół negocjacji Wielkiej Brytanii z UE. Jak zauważył minister finansów Philip Hammond negocjacje te mogą mieć charakter polityczny, a nie gospodarczy. Dziś średnia wartość GBP osiągnęła poziom 4,81 PLN.
GBP/PLN

GBP, PLN, funt, złoty
Źródło: bankier.pl
28.10.2016
Katarzyna Orawczak