Poranny komentarz 05.08.2016

Wczoraj BoE podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Był to pierwszy taki ruch ze strony Banku Anglii od kilku lat. Dziś uwaga inwestorów przenosi się do USA, gdzie opublikowane zostaną m.in dane z rynku pracy.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Zamówienia w przemyśle  – Niemcy
  • Wstępna produkcja przemysłowa – Węgry
  • Produkcja przemysłowa w.d.a. – Hiszpania
  • Sprzedaż detaliczna bez samochodów – Czechy
  • Wstępny bilans handlu zagranicznego (EUR) – Węgry
  • Indeks cen nieruchomości – Halifax – Wielka Brytania
  • Handel zagraniczny – USA
  • Sytuacja na rynku pracy – USA
05.08.2016
Katarzyna Orawczak