Poranny komentarz 08.09.2016

Umiarkowany wzrost gospodarczy w USA, wykazany w Beżowej Księdze, nie spotkał się z reakcją rynku walutowego. Z kolei oddalające się prawdopodobieństwo wrześniowego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed działa krzepiąco na globalne nastroje. Dziś decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie EBC.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Bilans handlu zagranicznego (EUR) – Słowacja
  • Wstępny bilans handlu zagranicznego (EUR) – Węgry
  • Inflacja konsumencka – Węgry
  • Stopa bezrobocia – Czechy
  • Decyzja ECB ws. stóp procentowych – Strefa Euro
  • Projekcje makroekonomiczne ECB – Strefa Euro
  • Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB – Strefa Euro
  • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA
  • Tygodniowa zmiana zapasów paliw – USA
08.09.2016
Katarzyna Orawczak