Poranny komentarz 14.09.2016

Ostatnie wypowiedzi członków Fed w kwestii stóp procentowych silnie wpływały na nastroje rynku walutowego. Rozpoczął się jednak czas, w którym przedstawiciele FOMC nie będą udzielać się publicznie, więc uwaga inwestorów skupi się w najbliższych dniach na odczytach danych makro.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Produkcja przemysłowa – Węgry
  • Inflacja konsumencka – Słowacja
  • Inflacja konsumencka – Włochy
  • Stopa bezrobocia – Wielka Brytania
  • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – Wielka Brytania
  • Produkcja przemysłowa – Strefa Euro
  • Podaż pieniądza M3 – Polska
  • Tygodniowa zmiana zapasów paliw – USA
14.09.2016
Katarzyna Orawczak