Poranny komentarz 25.08.2016

Dziś rozpoczyna się dwudniowe sympozjum bankierów w Jackson Hole, którego zwieńczeniem będzie wystąpienie prezes Fed Janet Yellen, mogącej przybliżyć kwestię podwyżek stóp procentowych. Wobec tego ważne dla rynku mogą się okazać również dzisiejsze odczyty z USA.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto zwrócić jeszcze dziś uwagę:

  • Sympozjum w Jackson Hole – USA
  • Indeks instytutu Ifo – Niemcy
  • Sprzedaż detaliczna wg CBI – Wielka Brytania
  • Wstępne zamówienia na dobra bez środków transportu – USA
  • Wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku – USA
  • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA
  • Wstępne indeks PMI dla usług – USA
25.08.2016
Katarzyna Orawczak