Poranny komentarz 28.07.2016

FOMC zdecydował o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, a amerykańska gospodarka została oceniona jako rozwijająca się w umiarkowanym tempie. Dziś inwestorzy skupią się na odczytach z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA oraz wystąpieniu w ECB.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Indeks cen nieruchomości Nationwide – Wielka Brytania
  • Stopa bezrobocia – Hiszpania
  • Stopa bezrobocia – Węgry
  • Wstępna inflacja konsumencka – Niemcy
  • Saldo obrotów towarowych (USD) – USA
  • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA
  • Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB Benoita Coeuré – Strefa Euro
28.07.2016
Katarzyna Orawczak