Poranny komentarz 29.07.2016

Pozostawienie przez Fed stóp procentowych na dotychczasowym poziomie oraz brak perspektyw na zmianę sposobu prowadzenia polityki pieniężnej osłabiły wczoraj dolara. Piątek natomiast obfituje w wiele interesujących publikacji m.in. ze Strefy Euro, Polski i USA.

 

Wydarzenia gospodarcze,na które warto zwrócić jeszcze dziś uwagę:

  • Wstępny PKB- Francja
  • Wydatki konsumentów – Francja
  • Inflacja producencka – Węgry
  • Indeks instytutu KOF – Szwajcaria
  • Inflacja HICP dane szacunkowe – Hiszpania
  • Wstępny PKB – Strefa Euro
  • Inflacja HICP dane szacunkowe – Strefa Euro
  • Wstępna inflacja konsumencka – Włochy
  • Wstępny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – Polska
  • Wstępny PKB – USA
  • Wystąpienie szefa Fed z San Francisco Johna Williamsa – USA
  • Indeks Chicago PMI – USA
  • Finalny indeks Uniwersytetu Michigan – USA
  • Wystąpienie szefa Fed z Dallas Roberta Kaplana – USA

29.07.2016
Katarzyna Orawczak