Poranny komentarz 29.08.2016

Piątkowe wystąpienie prezes Fed Janet Yellen, nie przyniosło odpowiedzi na stawiane przez rynek pytanie, dotyczące podwyżek stóp procentowych w USA. Uwaga inwestorów przenosi się więc ponownie na dane obrazujące kondycję amerykańskiej gospodarki.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Dochody i wydatki Amerykanów – USA
29.08.2016
Katarzyna Orawczak