Poranny komentarz 30.09.2016

Piątkowy kalendarz obfituje w ważne publikacje. W Polsce uwagę przykują odczyty z rynku pracy oraz wstępna inflacja konsumencka. Natomiast globalne nastroje mogą dziś podyktować, takie dane jak PKB w Wielkiej Brytanii, inflacja HICP ze Strefy Euro oraz informacje napływające z USA.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

 • Indeks cen nieruchomości – Nationwide (m/m) – Wielka Brytania,
 • Wydatki konsumentów – Francja
 • Finalny PKB – Czechy,
 • Finalny bilans handlu zagranicznego (EUR) – Węgry,
 • Inflacja producencka – Węgry,
 • Indeks instytutu KOF – Szwajcaria,
 • Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC – Polska,
 • Finalny PKB – Wielka Brytania,
 • Inflacja HICP – dane szacunkowe – Strefa Euro,
 • Wstępna inflacja konsumencka – Włochy,
 • Wstępny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – Polska,
 • Dochody i wydatki Amerykanów – USA,
 • Indeks Chicago PMI – USA,
 • Finalny indeks Uniwersytetu Michigan – USA.
30.09.2016
Katarzyna Orawczak