Poranny komentarz walutowy 3.02.2015

Środową sesję na rynku walutowym rozpoczęliśmy od publikacji kolejnej serii danych makro. Tym razem Chiny odnotowały lekki wzrost w sektorze usług, co przyczyniło się do umocnienia dolara. Niestety nastrój na rynku ogólnoświatowym psuje taniejąca ropa naftowa.

Powody dzisiejszych wahań na głównej parze walutowej są dwa. Pierwszy, który przyczynił się do lekkiego umocnienia dolara to lepszy odczyt indeksu PMI dla usług w Chinach. W porównaniu z grudniowym odczytem wzrósł o 0,4 pkt. Drugim czynnikiem była kontynuacja spadku ceny ropy naftowej. Dziś uczestnicy rynku na pewno zwrócą uwagę na dane dotyczące amerykańskiego rynku pracy – raport ADP. Jeśli wynik będzie taki, jak pokazują prognozy, to jest bardzo prawdopodobne, że kurs euro utrzyma się powyżej 1,09 USD.

Zapoczątkowany w minionym tygodniu trend spadkowy na parach złotowych zaczyna wyraźnie hamować. Być może jest to tylko chwilowy przestój przed dalszym umocnieniem PLN. Negatywny nastrój na rynku ogólnoświatowym niestety nie pomaga naszej walucie. Również niepokój wśród niektórych inwestorów wywołuje niepewność, co do dzisiejszego finału posiedzenia RPP, która podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Dziś rano średnia wartość euro wyniosła 4,40 PLN, dolara 4,02 PLN, franka szwajcarskiego 3,95 PLN.

Ważne wydarzenia gospodarcze, na które warto zwrócić jeszcze dziś uwagę:

  • Publikacja indeksu PMI dla usług – Niemcy
  • Publikacja indeksu PMI dla usług – Strefa Euro
  • Publikacja indeksu PMI dla usług – Wielka Brytania
  • Sprzedaż detaliczna – Strefa Euro
  • Raport ADP – USA
  • Publikacja indeksu PMI dla usług – USA
  • Raport ISM dla usług – USA
  • Komunikat z posiedzenia RPP – Polska
  • Tygodniowy raport dotyczący zapasów paliwa – USA.

 

03.02.2016
Trześniowski