Poranny komentarz walutowy 30.06.2016

Podczas czwartkowej sesji oprócz nowych doniesień dotyczących Wielkiej Brytanii poznamy kilka ważnych danych makroekonomicznych. Inwestorzy zapewne bliżej przyjrzą się szacunkowej wartości inflacji CPI dla Polski oraz sprzedaży detalicznej w Niemczech.

Podczas wczorajszego szczytu UE Wielka Brytania otrzymała kilka warunków, których spełnienie gwarantować jej będzie dostęp do wspólnego unijnego rynku. Chodzi tu o zasadę czterech swobód, spośród których bardzo istotne jest przestrzeganie swobodnego przepływu osób. Przedstawiciele UE podkreślili również, że zanim nie zostanie uruchomiony artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego, żadne negocjacje nie będą prowadzone. Dziś natomiast inwestorzy mogą zwrócić uwagę na kilka danych makro, wśród których najistotniejsza dla pary EUR/USD będzie wartość inflacji HICP ze Strefy Euro. Średni kurs wspólnej waluty dziś rano wyniósł 1,11 USD.

Złoty wyraźnie odreagował zeszłotygodniowe wydarzenie. Dotarcie do poziomu 4,40 podczas wczorajszej sesji może to potwierdzić. Dzisiejszy poranek wyglądał już nieco inaczej. Euro umocniło się, do 4,42 co można rozumieć dwojako, – jako korektę po ostatnich spadkach, albo próbę odrobienia strat w przypływie dobrego nastroju.  Podobnie sytuacja wygląda na dolarze, który z 3,96 podbił do 3,98. Wyraźną stabilizację wydać natomiast na parze CHF/PLN, która po osiągnięciu 4,04 dziś rano podskoczyła do 4,06. Funt brytyjski cały czas odczuwa na sobie presję, mimo to czwartkowe notowania rozpoczął od umocnienia wobec złotego. Inwestorzy ponownie zaczynają niepokoić się tematem ustawy frankowej oraz zbliżającym się terminem rewizji polskiego ratingu. W tych dwóch kwestiach możemy doszukiwać się przyczyn osłabienia PLN. Podczas dzisiejszej sesji poznamy wartość inflacji CPI dla Polski, która prawdopodobnie nie wpłynie na notowania złotego.

Ważne wydarzenia gospodarcze, na które warto zwrócić jeszcze dziś uwagę:

  • Indeks instytutu KOF – Szwajcaria
  • PKB – Wielka Brytania
  • Inflacja HICP – Strefa Euro
  • Inflacja CPI – Polska
  • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA
  • Indeks Chicago PMI – USA.
30.06.2016
Trześniowski