USA w centrum (poranny komentarz 26.05.2017)

Na koniec tygodnia ważne informacje będą pojawiać się w Stanach Zjednoczonych. W kalendarzu makro m.in. dane dotyczące PKB i zamówień.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC – Polska
  • Zrewidowany PKB – USA
  • Zamówienia na dobra bez środków transportu, wstępne (m/m) – USA
  • Zamówienia na dobra trwałego użytku, wstępne (m/m) – USA
  • Raport Uniwersytetu Michigan, finalny – USA
26.05.2017
Katarzyna Orawczak