Wtorkowy kalendarz danych (poranny komentarz 14.03.2017)

Tuż przed emocjonującą środą rynek zapozna się z odczytami dotyczącymi inflacji konsumenckiej w państwach Europy i producenckiej w USA. Uwagę zwróci również indeks nastrojów wśród niemieckich inwestorów i analityków. W kalendarzu także dane z Polski.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Finalna inflacja konsumencka – Niemcy
  • Finalna produkcja przemysłowa – Węgry
  • Inflacja konsumencka – Hiszpania
  • Inflacja konsumencka – Słowacja
  • Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC – Polska
  • Indeks instytutu ZEW – Niemcy
  • Inflacja producencka – USA
  • Finalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – Polska
14.03.2017
Katarzyna Orawczak