Komentarz walutowy 13.04.2015

Początek tygodnia na rynku finansowym nie przyniósł wielu zmian. Polska waluta utrzymała swoją pozycję tylko wobec euro natomiast w dalszym ciągu traciła na wartości w stosunku do dolara i franka. Kluczowa dla wszystkich par walutowych ma być środa, ponieważ wtedy odbędą się: posiedzenie RPP oraz EBC. Nie zabraknie również ważnych odczytów makro dla USA.

Złotówka silniejsza od euro

Utrzymujący się na granicy 4 zł kurs pary EUR/PLN wprowadził na rynku spore zamieszanie. Za sprawą europejskiego program luzowania ilościowego (QE) euro traci mocno na wartości. Takie działania Europejskiego Banku Centralnego mają na celu walkę z deflacją. Szef EBC Mario Draghi nie przewidział jednak tego, że dodatkowym balastem dla wspólnej waluty okazuje się nierozwiązany problem z Grecją, która lekkomyślnie podchodzi do przygotowania planu reform gospodarczych w swoim kraju. Również trwający od wielu miesięcy konflikt na Ukrainie osłabia wartość EUR. Mimo, że działania programu QE nie były wymierzone w kurs walutowy, to „obrywa” on dość mocno rykoszetem. Zmiany na tej parze walutowej mogą się dokonać po środowym posiedzeniu RPP, która mimo iż nie przewiduje większych zmian w polityce monetarnej, być może ugnie się pod naciskiem ze strony inwestorów zwracających uwagę na problem przewartościowanego złotego. W dniu dzisiejszym rynek wycenił euro średnio na 4,01 PLN.

Wartość dolara w dalszym ciągu rośnie

Notowania EUR/USD na początku nowego tygodnia wahały się w granicy 1,05. Zeszłotygodniowy raport z posiedzenia Fedu, choć niejednoznaczny spowodował umocnienie się dolara. Taki stan wynika również z niekorzystnych informacji napływających z Aten. Grecka gospodarka w dalszym ciągu stoi na skraju bankructwa, a rząd do tej pory nie poczynił większych starań aby to zmienić. Nie widać końca trwających negocjacji z UE. Środa również będzie ważna dla strefy euro, ponieważ poznamy decyzję EBC o ewentualnych zmianach w wysokości stóp procentowych. Oprócz szeregu danych makroekonomicznych dla USA, poznamy w tym tygodniu zapiski z tzw. Beżowej Księgi. Jest to publikowany osiem razy do roku raport dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz prognoz odnośnie najbliższych decyzji Fed.

Złotówka słabsza od dolara

Dzisiejsze notowanie USD/PLN osiągnęło poziom 3,81. Złotówka znacznie osłabiła się wobec amerykańskiej waluty. Widzimy tutaj odwrotną sytuację niż na parze EUR/PLN. W dalszym ciągu kurs dolara i złotówki był uzależniony od czynników napływających z szerokiego rynku. Wydarzenia lokalne (z Polski) nie miały widocznego wpływu na relacje tych dwóch walut. Ten tydzień powinien przynieść zmiany za sprawą wielu publikacji makroekonomicznych zarówno dla USA jak i naszego kraju.

CHF nadal mocny

Prawie trzy miesiące rynek dochodzi do siebie po decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego o zaprzestaniu utrzymywania franka na stałym poziomie. Przełomowe mogą się okazać przyszłotygodniowe dane dotyczące bilansu handlu zagranicznego. Szwajcarscy eksporterzy najbardziej tracą na przewartościowanym CHF i to oni mogą wywrzeć największą presje na SNB. W dniu dzisiejszym rynek wycenił franka średnio na 3,86 PLN.

 

Zespół ekantor.pl

13.04.2015
Katarzyna Orawczak