Komentarz walutowy 28.07.2016

Wczorajsza decyzja Fed w sprawie stóp procentowych nie zaskoczyła inwestorów, jednak niepewność wobec dalszego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej sprawiła, że dolar stracił w notowaniach. Skorzystała z tego polska waluta, która umocniła się nie tylko względem amerykańskiej waluty, ale wykonała też dziś ruch w parze z frankiem.

 
Dolar osłabiony wczorajszą decyzją
Wczorajszy dzień nie okazał się pomyślny dla amerykańskiej waluty. Najpierw dolar musiał zmierzyć się z niekorzystnymi danymi, dotyczącymi gospodarki. Następnie zainteresowanie inwestorów skierowało się w stronę decyzji FOMC. Pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie było, co prawda zgodne z prognozami, jednak wydźwięk późniejszych komentarzy nie dał nadziei na zmianę sposobu prowadzenia polityki pieniężnej, co doprowadziło do wyprzedaży dolara, który w rezultacie osiągnął dziś średnią wartość 1,10 USD.
EUR/USD

EUR, USD, euro, dolar, kurs euro
Źródło: biznes.pl

Wzmocnienie euro
Wzrost w parze EUR/USD sprawił, że euro zyskało początkowo również względem polskiej waluty. Skorygowało to nieco aprecjację złotego, która rozpoczęła się już w zeszłym tygodniu. Mimo to relację łączącą złotego z euro można uznać za stabilną. PLN wciąż pozostaje jednak narażony na silnie oddziaływające czynników wewnętrznych, takich jak m.in. decyzja w sprawie ustawy frankowej. Dziś średnia wartość euro wyniosła 4,35 PLN.
EUR/PLN

EUR, PLN, euro, złoty, kurs euro
Źródło: biznes.pl

Zła passa dolara
Nastroje inwestorów związane z postawą FOMC sprawiają, że dolar traci dziś również w parze ze złotym. Mimo że amerykańska gospodarka została oceniona jako stabilna, wciąż nie ma perspektyw na podniesienie stóp procentowych przez Fed w najbliższym czasie. Według przewidywań USA może zdecydować się na ten krok dopiero pod koniec roku. Opublikowane dziś dane dotyczące zasiłku dla bezrobotnych i salda obrotów towarowych okazały się mało optymistyczne, co dodatkowo osłabiło dolara, którego średnia wartość wyniosła dziś 3,92 PLN.
USD/PLN

USD, PLN, dolar, złoty, kurs dolara
Źródło: biznes.pl

 

Spadek notowań franka
Od wczoraj dystans dzielący franka ze złotym zaczął się zmniejszać, przekraczając psychologiczną barierę, co wywołało plotki odnośnie interwencji ze strony banku szwajcarskiego. Jednak ruch w tej parze może być wywołany zwiększonym popytem na ryzykowne waluty, skłaniającym inwestorów w kierunku złotego, natomiast frank zaczyna być przez nich wyprzedawany, wobec tego jego średnia wartość wyniosła dziś 4,00 PLN.
CHF/PLN

CHF, PLN, frank szwajcarski, złoty, kurs franka
Źródło: biznes.pl

Problemy funta
Niekorzystne dane opublikowane wczoraj w Wielkiej Brytanii pokazały, że gospodarka tego kraju zaczyna odczuwać skutki podjętej przez mieszkańców wysp decyzji o opuszczaniu struktur Unii Europejskiej. Rynek wciąż pozostaje wyczulony na wszystkie sygnały związane z Brexitem, co mogło przyczynić się do dzisiejszego, mocnego spadku funta, którego średnia wartość wyniosła dziś 5,16 PLN.
GBP/PLN

GBP, PLN, funt, złoty
Źródło: biznes.pl
28.07.2016
Katarzyna Orawczak