Komentarz walutowy 5.07.2016

Ogłoszone wczoraj plany Ministerstwa Rozwoju, dotyczące OFE zaniepokoiły inwestorów i osłabiły mocno złotego, względem głównych walut. W dzisiejszym kalendarzu macro znajdują się publikacje ważnych danych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA oraz Strefy Euro, a także wystąpienia przedstawicieli banków centralnych, jednak to niepokojące informacje z UK znalazły się w centrum zainteresowania rynku walutowego.

 

Cisza przed…
Optymistyczne dane indeksu PMI dla usług w Strefie Euro i w Niemczech okazały się być korzystniejsze od oczekiwań, co pozwoliło europejskiej walucie odetchnąć po wczorajszej sesji. Dziś opublikowane zostaną dane dotyczące zamówień w przemyśle USA, jednak nie powinny one wpłynąć znacząco na notowania walut w tej parze, ponieważ większe zainteresowanie inwestorów wzbudza, zaplanowana na piątek, publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy. Średnia wartość euro wyniosła dziś 1,11 USD
EUR/USD

euro, dolar, kurs euro, EUR, USD
Źródło: biznes.pl

 

Niekorzystna sytuacja PLN
Demontaż Otwartych Funduszy Emerytalnych w teorii powinien być neutralny dla złotego, jednak wrażliwa na zmiany waluta, szybko zareagowała na słowa wicepremiera Morawieckiego. Przedstawione wczoraj plany dotyczące zmian w systemie emerytalnym zapoczątkowały, utrzymującą się również podczas dzisiejszej sesji, wyprzedaż polskiej waluty. Niekorzystnie wpływają na nią także globalne nastroje, będące echem referendum w Wielkiej Brytanii. Średnia wartość euro wzrosła dziś do poziomu 4,44 PLN.
EUR/PLN

euro, złoty, PLN, EUR, kurs euro
Źródło: biznes.pl

 

Silne naciski na złotego
Wczorajszy wzrost notowań dolara, względem złotego, utrzymuje dystans pomiędzy tymi walutami. W dobie niepewności związanej z Brexitem dolar okazuje się być dla inwestorów interesującą alternatywną. Zachowana rezerwa wobec PLN może być również związana z wyczekiwaniem na decyzję NBP w sprawie stóp procentowych oraz ocenę agencji ratingowych. Średnia wartość dolara osiągnęła dziś 3,98 PLN.
USD/PLN

dolar, złoty, USD, PLN, kurs dolara
Źródło: biznes.pl

 

Widmo kryzysu sprzyja frankowi
Pesymizm inwestorów sprawia, że złoty traci również w parze z frankiem szwajcarskim, który korzysta z fali niepewności związanej z Brexitem. Informacja o zawieszeniu wypłat przez dwa brytyjskie fundusze, mogła się okazać sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów, mających w pamięci kryzys z lat 2007-2008. Wobec tego stają się oni przychylniejsi bezpiecznym walutom. W kulminacyjnym momencie frank szwajcarski osiągnął poziom 4,11 PLN, a jego średnia wartość wyniosła dziś 4,10 PLN.
CHF/PLN

frank, złoty, kurs franka, CHF, PLN
Źródło: biznes.pl

 

Złe wieści dla funta
Jedyną walutą, która traci dziś w parze ze złotówką jest funt. Jego silną wyprzedaż można było zaobserwować już na otwarciu londyńskiej sesji, jednak niekorzystne położenie pogłębiły informacje na temat zamrożenia dwóch brytyjskich funduszy oraz dane indeksu PMI Wielkiej Brytanii, które okazały się słabsze od prognozowanych. Nerwowej sytuacji nie zdołały uspokoić słowa prezesa Banku Anglii, Marka Carneya, zapewniającego gotowość do wspierania brytyjskiej gospodarki. Wobec powyższego średnia wartość funta wyniosła dziś 5,21 PLN.
GBP/PLN

funt, złoty, kurs funta, GBP, PLN
Źródło: biznes.pl
05.07.2016
Katarzyna Orawczak