Poranny komentarz 27.09.2016

Wczorajsza debata na linii Clinton-Trump oceniana jest na korzyść kandydatki Demokratów, jednak nie znalazło to odzwierciedlenia w kursie walutowym. Dziś inwestorzy skupią się przede wszystkim na danych z USA, które obserwowane będą pod kątem możliwego wpływu na dalsze decyzje Fed w sprawie stóp procentowych.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Stopa bezrobocia – Węgry
  • Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC – Polska
  • Sprzedaż detaliczna wg CBI – Wielka Brytania
  • Saldo rachunku bieżącego (EUR) – Słowacja
  • Wstępny indeks PMI dla usług – USA
  • Indeks zaufania konsumentów – Conference Board – USA

 

 

 

27.09.2016
Katarzyna Orawczak