Porozumienie nuklearne

Negocjacje sześciu państw z Iranem zakończyły się porozumieniem. Oznacza to powrót do czynnego uczestnictwa w gospodarce międzynarodowej.

Sankcje nałożone na Teheran będą wycofywane stopniowo, ponieważ musi być najpierw widoczne dostosowanie się tego państwa do nałożonych na nie zmian. Największym plusem dla Iranu jest możliwość zwiększenia eksportu ropy naftowej z tego państwa.

Data: 03.04.2015,  00:00