Wpisy z wybranego dnia lub miesiąca
Data: 2 czerwca 2016,  00:00 , Aniela Agopsowicz
Czwartkowa sesja była wypełniona po brzegi wydarzeniami, które wyznaczały kierunki notowań kursów walut. Posiedzenie EBC zakończyło się pozostawieniem stóp procentowych na dotychczasowym ...