Komentarz walutowy 6.07.2016

Informacje z Wielkiej Brytanii, dotyczące zamrożenia trzech funduszy, a także niekorzystne dane o rentowności niemieckich obligacji, spowodowały pogorszenie nastrojów wśród inwestorów. Tym bardziej będą oni wyczekiwać publikacji protokołu z posiedzenia FOMC oraz piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Lokalni inwestorzy nie byli natomiast zaskoczeni dzisiejszą decyzją NBP w sprawie stóp procentowych, które pozostały na tym samym poziomie. 
Brexit zbiera żniwa
Pierwsze sygnały ostrzegawcze, w postaci zamknięcia trzech funduszy związanych z rynkiem nieruchomości w Wielkiej Brytanii sprawiły, że inwestorzy przestraszyli się widma kryzysu, co wpłynęło na notowania euro. Osłabienie euro względem amerykańskiego dolara, jest dodatkowo podsycane negatywnymi danymi o zamówieniach w przemyśle niemieckim. Nie można wykluczyć, że dysonans pomiędzy tymi walutami, w perspektywie miesiąca, spadnie do poziomu 1.09. Dziś średnia wartość euro wyniosła 1,10 USD.
EUR/USD

euro, dolar, kurs euro, EUR, USD
Źródło: biznes.pl

 

Złoty nadal słaby
Brak skłonności do podejmowania ryzyka uwidacznia się w kursie złotego, który od poniedziałku osłabia się pod wpływem globalnego niepokoju oraz czynników wewnętrznych. Nawet sytuacja w jakiej znalazło się euro, nie zdołała zmniejszyć dystansu w tej parze. Dzisiejsze posiedzenie RPP, zgodnie z przewidzeniami, zakończyło się decyzją o pozostawieniu stóp procentowych na poziomie 1,5 proc. Nie można jednak wykluczyć, że wpływ Brexitu na Polskę okaże się większy niż zakładano, przez co wzrosną oczekiwania wobec NBP. Dziś średnia wartość euro osiągnęła 4,44 PLN.
EUR/PLN

euro, złoty, EUR, PLN, kurs euro
Źródło: biznes.pl

 

USD w górę
Wzrostowa tendencja USD, względem złotówki potwierdza fakt, że inwestorzy w poczuciu zagrożenia kryzysem, traktują dolara jako interesującą alternatywę, którą zdecydowanie nie jest – uznawana za ryzykowną walutę – złotówka. Jeżeli piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy okażą się dobre to niewykluczone jest pogłębianie różnicy w tej parze. Niemałe znaczenie będzie miała również, zaplanowana na 15 lipca, ocena wystawiona Polsce przez firmy ratingowe. Dziś średni kurs dolara wyniósł 4,00 PLN.
USD/PLN

USD, PLN, kurs dolara, kurs złotego
Źródło: biznes.pl

 

Próba stabilizacji
W parze CHF/PLN można zaobserwować pewną próbę stabilizacji, która rozpoczęła się już wczoraj. Niestety utrzymuje się ona na poziomie, który nie jest zbyt optymistyczny dla polskich kredytobiorców. Dodatkowo silne naciski zarówno czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych nie sprzyjają zatrzymaniu wyprzedaży złotówki, w związku z czym nie należy wykluczać dalszych wahań w tej parze. Średnia wartość franka szwajcarskiego uplasowała się dziś na poziomie 4,10PLN
CHF/PLN

kurs franka, frank szwajcarski, CHF, PLN
Źródło: biznes.pl

 

Funt po upadku
Dzisiejsza sesja jest dla funta próbą odbudowania pozycji po silnym spadku, który w kulminacyjnym momencie osiągał poziom 5,14. Takie zachowanie GBP jest skutkiem decyzji podjętej przez mieszkańców Wielkiej Brytanii, która w ostatnich dniach zaczęła przybierać formę realnych zagrożeń. Awersja do ryzyka inwestorów przekłada się również na polską walutę, w związku z czym w trakcie dnia dystans pomiędzy tymi walutami zmniejszał się i osiągnął średnią wartość 5,18 PLN.
GBP/PLN

GBP, PLN, funt, złoty, kurs funta
Źródło: biznes.pl
06.07.2016
Katarzyna Orawczak