W obliczu tragedii (poranny komentarz 20.12.2016)

Dramatyczne wydarzenia ostatnich kilkunastu godzin zwiększyły awersję do ryzykownych walut. Można się spodziewać, że ze względu na niewielką ilość publikacji zaplanowanych na wtorek, rynek pozostanie przede wszystkim pod wpływem sytuacji w Berlinie i Ankarze.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Inflacja producencka – Niemcy
  • Bilans płatniczy – Strefa Euro
  • Stopa bezrobocia – Słowacja
  • Sprzedaż detaliczna wg CBI – Wielka Brytania
  • Decyzja ws. stóp procentowych – Węgry
  • Saldo rachunku bieżącego (EUR) – Słowacja
20.12.2016
Katarzyna Orawczak