Nadchodzą dane (poranny komentarz 30.05.2017)

We wtorkowym kalendarzu makro nie zabraknie danych zarówno z USA, jak i po stronie starego kontynentu. Wspólna waluta jest jednak osłabiona m.in. w związku z ostudzeniem oczekiwań wobec polityki pieniężnej ECB.

 

Wydarzenia gospodarcze, na które warto jeszcze dziś zwrócić uwagę:

  • Zrewidowane PKB s.a. (k/k) – Francja
  • Wydatki konsumentów (m/m) – Francja
  • Indeks instytutu KOF – Szwajcaria
  • Inflacja HICP – dane szacunkowe (r/r) – Hiszpania
  • Koniunktura gospodarcza – Strefa Euro
  • Inflacja producencka – Włochy
  • Wstępna inflacja konsumencka – Niemcy
  • Dochody i wydatki Amerykanów – USA
  • Indeks zaufania konsumentów – Conference Board – USA
  • Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed Lael Brainard – USA

30.05.2017
Katarzyna Orawczak