Komentarz walutowy 25.10.2016

Nerwowość rynku wycisza się, jednak pozycja dolara utrzymuje się na dwóch solidnych filarach. Jednym z nich są oczekiwania wobec grudniowej decyzji Fed, drugim – malejące szanse Donalda Trumpa w wyborach. Z poprawy nastrojów udaje się skorzystać ryzykownym walutom.

 

Cisza przed burzą

Zwiększa się prawdopodobieństwo zacieśniania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, które wspierane jest wypowiedziami członków Rezerwy Federalnej. Malejące przekonanie o zwycięstwie kandydata Republikanów, stanowiącego pewną niepewność na rynku finansowym, także sprzyja utrzymaniu oczekiwań, co do grudniowych podwyżek stóp procentowych. Z kolei na europejskich rynkach widać poprawę nastrojów wynikającą z publikacji indeksów PMI. Wykazały one przyśpieszenie tempa rozwoju zarówno w sektorze przemysłu, jak i usług. Dziś średnia wartość euro wyniosła 1,08 USD.
EUR/USD

EUR, USD, euro, dolar
Źródło: bankier.pl

Wyhamowanie spadku złotego

Wczorajsze odczyty indeksów PMI w Strefie Euro, wsparte danymi z takich gospodarek, jak Niemcy i Francja, pozytywnie zaskoczyły inwestorów i spowodowały zmniejszenie awersji do ryzykownych walut. Skorzystał z tego polski złoty, który odnotował wzrost względem euro. Dzisiejszy kalendarz danych makroekonomicznych przyniósł informacje na temat nastrojów panujących wśród niemieckich przedsiębiorców, które również okazały się lepsze od oczekiwań. W wyniku takiej koniunktury średnia wartość euro wyniosła 4,30 PLN.
EUR/PLN

EUR, PLN, euro, złoty
Źródło: bankier.pl

Dolar wycisza aprecjację

Wsparcie, które otrzymała polska waluta w związku ze stabilizacją rynkowych emocji, odzwierciedliło się również w jej notowaniach względem amerykańskiego dolara. Można się jednak spodziewać, że dolar umocni się jeszcze przed grudniowym posiedzeniem FOMC w sprawie stóp procentowych. Dodatkową pomoc złotemu przyniósł dzisiejszy wskaźnik stopy bezrobocia. Odnotował on spadek w stosunku do ubiegłego miesiąca na poziomie 0,2%.  W związku z powyższym średnia wartość kursu dolara wyniosła dziś 3,95 PLN.
USD/PLN

USD, PLN, dolar, złoty
Źródło: bankier.pl

Frank oddala się od bariery

Dzisiejsze umocnienie złotego związane jest przede wszystkim z globalnymi nastrojami panującymi obecnie na rynku walutowym. Mimo, że odczyty dotyczące stopy bezrobocia w Polsce pozytywnie zaskoczyły, to ich wpływ na notowania był niewielki. Tym bardziej, że ostatnie dane z krajowej gospodarki nie dawały powodów do radości, w związku z czym pojawiły się słowa o ewentualnej reakcji ze strony RPP. Dziś średnia wartość franka szwajcarskiego wyniosła 3,96 PLN.
CHF/PLN

CHF, PLN, frank, złoty
Źródło: bankier.pl

Funt ponownie osłabiony

Funt zawędrował w dół w parze ze złotym, co związane jest przede wszystkim ze wzmocnieniem, jakie uzyskały dziś ryzykowne waluty. Po południu inwestorzy będą obserwować wystąpienie publiczne szefa BoE Marka Careya. Można się jednak spodziewać, że większe zainteresowanie wzbudzą jutrzejsze dane z Wielkiej Brytanii, czyli wstępne PKB oraz wynik sprzedaży detalicznej. Mogą one wykazać jak wielka jest siła oddziaływania Brexitu na gospodarkę tego kraju. Dziś średnia wartość funta wyniosła 4,83 PLN.
GBP/PLN

GBP, PLN, funt, złoty
Źródło: bankier.pl
25.10.2016
Katarzyna Orawczak